Vijesti Minitool

Kako se odjaviti iz Google Chromea (uključujući daljinski)? [MiniTool vijesti]